Sieć ma charakter otwarty, a jego członkiem może zostać każda instytucja naukowa, przemysłowa lub firma prywatna ainteresowana szeroko rozumianą tematyką technologii laserowych i optycznych.

Aby zostać członkiem sieci należy wypełnić elektroniczny formularza zgłoszeniowy znajdujący się u dołu niniejszej strony. Po automatycznym wydrukowaniu i podpisaniu formularz należy wysłać pod wskazany na formularzu adres Pollasnet-u. Członkostwo w Sieci jest bezpłatne, bezpłatnie udostępniane jest członkom miejsce na stronie www, dane z bazy Sieci, publikacje oraz kontakty międzynarodowe.

Koszty prowadzenia badań objętych tematyką współpracy w ramach MSN pokrywają uczestnicy z własnych funduszy

Dofinansowanie sieci następuje zgodnie z aktualnymi procedurami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rezygnacja z udziału w Sieci następuje automatycznie po pisemnym oświadczeniu członka.