Poszukiwani partnerzy do programów2007-01-17

1. Hiszpański partner w projekcie europejskim PLASWELD, którego celem jest rozwój nowych technik spawania laserowego polimerów, poszukuje partnera, Małe lub ¦rednie Przedsiębiorstwo (M¦P, SME), którego zadaniem byłoby wsparcie procesu projektowania automatycznego systemu spawania oraz udział w budowie i walidacji tego systemu.
Bliższe informacje dotycz±ce projektu oraz roli poszukiwanego p...