dr inż. Marek Strzelec - koordynator mstrzelec@wat.edu.pl, tel. (+48 22) 6837813
dr inż. Zbigniew Patron- koodynator krajowy zpatron@wat.edu.pl, tel. (+48 22) 6837639
dr hab. inż. Jan Marczak
dr inż. Wojciech Skrzeczanowski

Marek Strzelec
Koordynacja ogólna POLLASNET, COST, EUREKA, 6 PR, 7PR, NATO SfP, międzynarodowa współpraca bilateralna, kontakty z sieciami europejskimi.

W 1976r. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, w 1988 uzyskał w WAT tytuł doktora nauk technicznych (elektronika kwantowa). Delegat Polski do Komitetu Zarządzającego Akcji G7 Programu COST "Nowoczesne metody renowacji i konserwacji dzieł sztuki przy wykorzystaniu laserów", członek zespołu ekspertów EULASNET i NATO, członek SPIE. Specjalizuje się w technologii laserów CO2, wykorzystaniu laserów i optoelektroniki w ochronie środowiska i metrologii. Koordynator lub członek zespołu w wielu projektach współpracy międzynarodowej. Adiunkt IOE WAT.


Zbigniew Patron - Koordynacja baz danych i kontaktów krajowych POLLASNET, koordynacja współpracy z EULASNET.

W 1976r ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT o specjalności elektronika kwantowa. Po ukończeniu WAT pracował w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prowadząc badania w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej promieniowaniem laserowym. W 1994r obronił pracę doktorską na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się kryształami nieliniowymi, konwersją promieniowania laserowego, parametrycznymi generatorami światła oraz zastosowaniami laserów. Adiunkt IOE WAT, koordynuje międzynarodową wymianę naukową Instytutu. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów laserowych EULASNET, jest również członkiem Polskiego Komitetu Optoelektroniki przy SEP.


Jan Marczak - COST, domena technologii laserowych i optycznych

W roku 1973 ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT o specjalności elektronika kwantowa.
W 1988r. obronił w WAT pracę doktorską w dziedzinie elektroniki kwantowej. Adiunkt, w IOE WAT kieruje Zespołem Urządzeń i Technologii Laserowych. Jest specjalistą w dziedzinie oddziaływania promieniowania laserowego z materią i laserowych układów dalmierczych i symulacyjnych. Jest laureatem (członkiem zespołów) nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Rektora WAT. Członek Polskiego Komitetu Optoelektroniki, SPIE i międzynarodowego zespołu ekspertów laserowych EULASNET. Koordynator międzynarodowy projektu EUREKI "Renova Laser" i kilku innych projektów współpracy międzynarodowej.


Wojciech Skrzeczanowski - COST, 6PR, domena metrologii laserowej i optycznej.

W 1972 r. ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT o specjalności fizyka jądrowa. Aktualnie jest reprezentantem kontroli jakości i specjalistą w dziedzinie spektroskopii laserowo indukowanego przebicia (LIBS). W początkach kariery pracował w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, w dziedzinie impulsowej spektroskopii plazmy i konstrukcji spektralnych systemów diagnostycznych. W 1992r. dołączył do Instytutu Optoelektroniki WAT, gdzie przez ostatnie 10 lat pracował w dziedzinie metrologii laserowej. Reprezentuje Polskę w Komitecie Zarządzającym Programu COST, Akcja G8 "Nieniszczące badania obiektów muzealnych".