Meeting dwóch klastrów2009-09-15

14 i 15 września 2009 w Warszawie odbył się meeting dwóch klastrów. Na zaproszenie OPTOKLASTRA - Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych przybyła sześcioosobową delegację Opticsvalley - klastra z regionu paryskiego specjalizującego się w zakresie optyki, elektroniki i inżynierii oprogramowania.
W trakcie meetingu w którym uczestni...


Porozumienie w sprawie powołania OPTOKLASTRA2007-10-26

25.10.2007 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli 18 firm optoelektronicznych, 4 ośrodków badawczych, 3 organizacji wspierajacych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Gospodarki.
Podczas dyskusji przedstawiciele firm wskazywali na słabą obecnie kondycję polskiego przemysłu w porównaniu z krajami zachodnimi oraz brak w Polsc...


Pierwsze spotkanie EULASNET II2007-05-14

Pierwsze spotkanie partnerów EULASNET II odbyło się 7-8 maja 2007 w Madrycie. EULASNET II z jest drugim etapem działalności sieci EULASNET a jego koordynatorem prof. Jose Luis Ocana Moreno z Centro Laser Universidad Politecnica de Madrid. Podczas spotkania zaprezentowano działalność sieci krajowych, przeanalizowano dotychczasowe projekty i zgłoszono nowe, przedstawiono plan działania EULASNET II i...


Strona internetowa PPT ONE2006-05-14

Uruchomiona została strona internetowa http://pptone.sci.org.pl Polskiej Platformy Technologicznej Opto i Nanoelektroniki (PPT ONE).


EULASNET VIII Spotkanie2005-05-05

VIII Spotkanie Ekspertów EULASNET, odbyło się w Lappenrancie (Lappeenranta University of Technology, Finland) w dniach 9-10.05.2005. Podczas spotkanie zaprezentowano mi. stan zaawansowania projektów EULASNET oraz stan przygotowania projektu EPLAM dotyczącego europejskiej platformy laserowo-optycznej. Spotkaniu towarzyszył workshop “Laser Micro-Processing”.


Polska Platforma Technologiczna Opto i Nanoelektroniki2005-02-14

Kontynuacją ustaleń przyjętych podczas wspólnych obrad Konferencji OPTOELEKTRONIKA 2004 i II-go Forum Inżynierskiego NOT jest powstanie Polskiej Platformy Technologicznej Opto i Nanoelektroniki. List intencyjny w tej sprawie 12.10.2004 podpisali następujący sygnatariusze:
- Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki przy Instytucie Fizyki PAN
- Konsor...


EULASNET VII Spotkanie2005-02-08

VII Spotkanie Ekspertów EULASNET odbyło się we Frascati 8-9.11.04. Towarzyszył mu workshop “Laserowa obróbka materiałów, od badań do aplikacji”. W trakcie spotkania przedstawiono działalność POLLASNET-u w ciągu ostatniego roku oraz w trakcie workshopu dokonano podsumowania zakończonego projektu E!2542 RENOVA Laser.


EULASNET VI-te Spotkanie2005-02-04

6-7 maja 2004 odbyło się W Marsylii VI-te Spotkanie Ekspertów EULASNET, któremu towarzyszył workshop “Piko i femtosekundowe lasery oraz ich zastosowania”