LASERLAB EUROPE - kolejna faza realizacji2011-01-19

Podstawowym celem projektu LASERLAB EUROPE jest zapewnienie europejskim ośrodkom badawczym wiodącej na świecie pozycji w zakresie laserów impulsowych dużej mocy oraz ich zastosowań. Istotna rolę odgrywać będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć (Joint Research Activities) oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych w ramach programu dostępowego (Transnational Access Programme).
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 28 europejskich ośrodków naukowych z 19 krajów tworzących zintegrowaną infrastrukturę badawczą pozwalającą na koordynację badań w tym zakresie oraz umożliwiającą uczestnikom projektu dostęp do unikalnej aparatury naukowo-badawczej.


Dostępne dokumenty:


PoprzedniSpis nowościNastępny