Photonics Workshop2009-02-03

Workshop połączony z dyskusją dotyczącą możliwości organizacji i działania Polskiej Platformy Technologii Fotonicznych odbył się 30.01.2009 w Pałacu Staszica w Warszawie. Workshop był częścią dnia informacyjnego ICT organizowanego przez Narodowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz EPT Photonics21. Inicjatywę powołania nowej platformy lub aktywizację Polskiej Platformy Technologicznej Opto i Nanoelektroniki przejawia Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP - Photonics Society of Poland. Stowarzyszenie powstało w miejsce polskiego oddziału SPIE i ostatecznie zostało uformowane w marcu 2008.


Dostępne dokumenty:


PoprzedniSpis nowościNastępny