OPTOKLASTER2008-11-25

Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER został ostatecznie uformowany 10.10.2008 wraz ze złożeniem ostatniego podpisu pod umową o ustanowieniu konsorcjum, natomiast 5.11.2008 odbyło się spotkanie Rady Przedstawicieli OPTOKLASTRA na którym wybrano koordynatora, przewodniczący Rady, jej wice-przewodniczącego i sekretarza oraz powołano zespół sterujący.

Składy osobowe powołanych gremiów:

Koordynator OPTOKLASTRA: dr Marek Daszkiewicz (INOS), email: mdaszkiewicz@inos.pl

Rada:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz (ITME) - przewodniczący, email: Zdzislaw.Jankiewicz@itme.edu.pl
mgr inż. Stanisław Natkański (PCO) - wiceprzewodniczący
dr inż. Litwin Dariusz - sekretarz

Zespół sterujący:
dr inż. Zbigniew Patron (POLLASNET) – przewodniczący, email: zpatron@wat.edu.pl
mgr inż. Piotr A. Baranowski (COBRABID) – wiceprzewodniczący
dr Marek Daszkiewicz (INOS) – Koordynator OPTOKLASTRA
mgr inż. Kałkusiński Marek (NOT)
mgr inż. Maszkowicz Marek (SOLARIS OPTICS)
prof. dr hab. Suchocki Andrzej (Instytut Fizyki PAN)
prof. dr inż. Szukalski Jan (MIKROEL)

Porozumienie o utworzeniu OPTOKLASTRA zostało podpisane 25.10.2007. Porozumienie poprzedziła analiza sektora optoelektroniki w Polsce z której wnioski wskazywały na znaczą koncentrację firm optoelektronicznych oraz potencjału naukowo-badawczego w regionie mazowieckim. Umowa o ustanowieniu konsorcjum została podpisana przez członków konsorcjium podczas spotkania w dniu 30.09.2008.

Siedzibą OPTOKLASTRA jest Instytut Optyki Stosowanej, 03-805 Warszawa, ul. Kamionkowska 18
W przygotowaniu www.optoklaster.pl

Kontakt w sprawach OPTOKLASTRA
tel: (+48 22) 813 32 85, (+48 22) 813 20 51 w. 25
fax: (+48 22) 813 32 65
e-mail: kkolacz@inos.plPoprzedniSpis nowościNastępny