ELI - Extreme Light Infrastructure2008-06-02

Extreme Light Infrastructure (ELI) - wspólna inicjatywa Unii Europejskiej budowy lasera dużej mocy, finasowana ze środków Komisji Europejskiej. Moc: 200 petawatów. W projekcie ma wziąć udział ponad 300 naukowców z 50 placówek badawczych z 13 krajów. Koordynatorem polskich firm i instytucji uczestniczących w tym przedsięwzięciu jest Instytut Optoelektroniki WAT .
Prace przygotowawcze w latach 2008-2011 pochłoną 6 mln euro (patrz ząłcznik).


Dostępne dokumenty:


PoprzedniSpis nowościNastępny