Propozycja powołania OPTOKLASTRA2007-10-16

Kontynuując działania zmierzające do powołania klastra optoelektronicznego na Mazowszu, zespół inicjujący powstanie Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych pod roboczą nazwą „OPTOKLASTER”, zaprasza przedstawicieli firm optoelektronicznych na pierwsze spotkanie członków założycieli. Spotkanie odbędzie się 25 października o godz. 10:00 w Warszawie w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kłopotowskiego 5 (sala konferencyjna 121 na I-szym piętrze).
W trakcie spotkania przewidziana są krótkie informacje dotyczące organizacji podobnych klastrów w innych krajach oraz korzyści związanych z utworzeniem klastra na Mazowszu. Przedstawiona zostanie propozycja dotycząca organizacji klastra, jego struktury oraz przewiduje się podpisanie listu intencyjnego, który stanowiłby podstawę do przygotowania i podpisania umowy o powołaniu OPTOKLASTRA.
Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu proszę o przysłanie e-maila na poniższy adres wraz z podaniem telefonu kontaktowego.
Zbigniew Patron
zpatron@wat.edu.pl
022 6837639


Dostępne dokumenty:


PoprzedniSpis nowościNastępny