Klaster optoelektroniczny2007-09-17

Rozpoczęliśmy przygotowania do powołania klastra innowacyjnych technologii na Mazowszu. Celem klastra jest wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora optoelektronicznego w regionie. Jego formalizacja jest podyktowana również wymogami ubiegania się o środki finansowe w ramach funduszy strukturalnych, przeznaczonych na rozwój układów klastrowych.
Instytut Optyki Stosowanej wraz z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytutem Optoelektroniki WAT przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedsięwziął pierwsze kroki w kierunku formalizacji klastra, poprzez przeprowadzenie niezbędnych analiz w tym obszarze.
Dalsze działania wymagają Państwa zaangażowania, dlatego w październiku planowane jest spotkanie przedstawicieli firm produkcyjnych, ośrodków badawczych oraz Urzędu Marszałkowskiego zainteresowanych uczestnictwem w powyższym przedsięwzięciu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w procesie formalizacji, a następnie do współpracy w ramach klastra.
O wszelkich działaniach w tym zakresie oraz terminie spotkania będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.
Zbigniew Patron,
022 6837639PoprzedniSpis nowościNastępny