LASERexpo 20162016-01-12

Targi Techniki Laserowej LASERexpo 2016, odbędą się w dniach 18 - 20 października 2016 roku na terenie Expo Silesia w Sosnowcu. W ramach targów prezentowane będą szeroko pojęte technologie laserowe oraz planowane są tematyczne seminaria i konferencje. Szczegółowe informacje na stronie internetowej targów LASERexpo 2016


STL 20162015-02-26

XI Sympozjum Techniki Laserowej odbędzie się w dniach 26-30 września 2016 r. w Jastarni. Tematyka Sympozjum organizowanego od roku 1984 obejmuje technikę laserową i optoelektronikę. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej Sympozjum STL 2016.


OPTON 20152014-10-17

III Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTONexpo obędą w Warszawie w dniach 8-9 kwietnia 2015. Będą doskonałą okazją do zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą urządzeń z zakresu optoelektroniki i fotoniki stosowanej w wielu gałęziach przemysłu. Będzie to również miejsce prezentacji najnowszych urządzeń i technologii pojawiających się na polskim rynku. Targi skupiające przedsta...


ECLIM 2012 w Warszawie2012-01-17

Uprzejmie informujemy o European Conference on Laser Interaction with Matter (ECLIM) organizowanej w dnich 10-14 września 2012 w Warszawie. Tematyka konferencji dotyczy impulsowych laserów wielkiej mocy i ich zastosowania w nauce i nowoczesnej technologii.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej konferencji ECLIM 2012 oraz w za...


LASERLAB EUROPE - kolejna faza realizacji2011-01-19

Podstawowym celem projektu LASERLAB EUROPE jest zapewnienie europejskim ośrodkom badawczym wiodącej na świecie pozycji w zakresie laserów impulsowych dużej mocy oraz ich zastosowań. Istotna rolę odgrywać będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć (Joint Research Activities) oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych w ramach programu dostępowego (Tra...


Pierwsze targi optoelektroniczne w Polsce2010-01-06

Po raz pierwszy organizowane są w Polsce Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTON 2010, które mają szansę stać się imprezą cykliczną z okresem dwuletnim. Jest to okazja do zaprezentowania oferty polskiej optoelektroniki i fotoniki, a szczególnie produkcji polskich firm. Targi odbędą sie w Katowicach w dniach 12-14 maja 2010, a ich...


STL 92009-09-28

W dniach 21-25 września 2009 w Świnoujściu odbyło się 9-te Sympozjum Techniki Laserowej z udziałem ponad 120 osób. Wygłoszono 46 referatów oraz przedstawiono 61 posterów. Pełne materiały konferencyjne zostały wydane na CD. Jak zwykle panowała miła atmosfera zapewniana przez organizatorów.


Meeting dwóch klastrów2009-09-15

Spotkanie przedstawicieli firm należących do Opticsvalley - klastra z regionu paryskiego z członkami OPTOKLASTRA - Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych miało miejsce w Warszawie 14 i 15 września 2009. Meeting obejmował prezentację firm oraz rozmowy bilateralne. Więcej w Wydarzeniach.
Ruszyła strona internetowa ...


Energia skierowana2009-02-04

Z inicjatywy WAT 2.02.2009 odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia konsorcjum realizującego program „Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w Zakresie Energii Skierowanej”. Energia skierowana (gigawatowe impulsy elektromagnetyczne oraz impulsy laserowe dużej moc) pozwala skutecznie uszkodzić wszelkiego rodzaju niezabezpieczone urządzenia i podzespoły elektr...


Photonics Workshop2009-02-03

Workshop połączony z dyskusją dotyczącą możliwości organizacji i działania Polskiej Platformy Technologii Fotonicznych odbył się 30.01.2009 w Pałacu Staszica w Warszawie. Workshop był częścią dnia informacyjnego ICT organizowanego przez Narodowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz EPT Photonics21. Inicjatywę powołania nowej platformy lub aktywizację Polskiej Platformy Technologicznej Opt...


OPTOKLASTER2008-11-25

Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER został ostatecznie uformowany 10.10.2008 wraz ze złożeniem ostatniego podpisu pod umową o ustanowieniu konsorcjum, natomiast 5.11.2008 odbyło się spotkanie Rady Przedstawicieli OPTOKLASTRA na którym wybrano koordynatora, przewodniczący Rady, jej wice-przewodniczącego i sekretarza oraz powołano zespół sterujący.

Sk...


ELI - Extreme Light Infrastructure2008-06-02

Extreme Light Infrastructure (ELI) - wspólna inicjatywa Unii Europejskiej budowy lasera dużej mocy, finasowana ze środków Komisji Europejskiej. Moc: 200 petawatów. W projekcie ma wziąć udział ponad 300 naukowców z 50 placówek badawczych z 13 krajów. Koordynatorem polskich firm i instytucji uczestniczących w tym przedsięwzięciu jest Instytut Optoelektroniki WAT ...


OMNI-NET2007-11-21

Międzynarodowa konferencja w ramach projektu OMNI-NET (Opto-Micro-Nano Innovative Network Exploiting Transversality) odbyła się 19.11.2007 w WAT. Celem projektu jest wypracowanie najlepszych praktyk i metod służących identyfikacji i wspomaganiu ewolucji klastrów technologicznych w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. Polskimi partnerami programu, skupiającego regiony z Francji, Niemiec, Sz...


Porozumienie w sprawie OPTOKLASTRA2007-10-26

25.10.2007 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli firm optoelektronicznych i ośrodków badawczych z terenu Mazowsza zainteresowanych utworzeniem Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych „OPTOKLASTER”. Dyskusja i dokumenty w dziale Wydarzenia.


Propozycja powołania OPTOKLASTRA2007-10-16

Kontynuując działania zmierzające do powołania klastra optoelektronicznego na Mazowszu, zespół inicjujący powstanie Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych pod roboczą nazwą „OPTOKLASTER”, zaprasza przedstawicieli firm optoelektronicznych na pierwsze spotkanie członków założycieli. Spotkanie odbędzie się 25 października o godz. 10:00 w Warszawie w budynku Urzędu Marszałkowskiego...


Klaster optoelektroniczny2007-09-17

Rozpoczęliśmy przygotowania do powołania klastra innowacyjnych technologii na Mazowszu. Celem klastra jest wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora optoelektronicznego w regionie. Jego formalizacja jest podyktowana również wymogami ubiegania się o środki finansowe w ramach funduszy strukturalnych, przeznaczonych na rozwój układów klastrowych.
Instytut Optyki Stosowa...


Kontynuacja EULASNET-u2007-06-02

Został powołany do życia EULASNET-II, informacja w dziale Wydarzenia.


Laserowa renowacja zabytków2007-03-28

Pełne teksty dwóch artykułów dotyczących zastosowania laserów do konserwacji zabytków zamieszczone są w nowościach na naszej stronie w wersji angielskiej.


PLLLASNET WORKSHOP - podsumowanie2006-12-18

Podsumowanie oraz prezentacje i zdjęcia z Workshopu, który się odbył 11 i 12 grudia 2006 w Warszawie, znajdują się w dziale Konferencje.
Krótka informacja znajduje się również w Micro and Nanotechnologies Bulletin Vol. 7/2006 No.4 p.6


Technologie laserowe - Worshop POLLASNET-u2006-11-20

Stan technologii laserowych w państwach UE, potencjalne możliwości Polskich firm oraz rola organizacji wspierających rozwój technologii będzie tematem workshopu „Laser and Optical Technologies – Implementation in Industry and SME’s” organizowanego przez POLLASNET 11-12 grudnia 2006 w Warszawie. Celem workshopu jest przedstawienie zarówno produkcji małych i średnich firm las...


Spotkanie POLLASNET - HULASNET2006-11-13

POLLASNET wspólnie z węgierskim odpowiednikiem naszej sieci HULASNET-em zorganizował w dniach 9-11.11.2006 spotkanie w Pecs (Węgry), poświecone zastosowaniom technologii laserowych w ochronie dóbr kultury. Patrz konferencje oraz ang. Events.


Sympozjum Techniki Laserowej2006-07-04

8 Sympozjum Techniki Laserowej odbędzie się w dniach 25-29.09.2006 r. w Świnoujściu. Miejscem sympozjum będzie Kompleks Hotelowo-Konferencyjno-Wypoczynkowym "Eldorado" położony w nadmorskiej części miasta przy ul. Uzdrowiskowej 15.
8 STL tradycyjnie stanowić będzie forum wymiany informacji dotyczących najnowszych oraz najważniejszych osiągnięć w dziedzinie f...


OPOELEKTRONKA 20062006-06-24

19 i 20 czerwca w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach salonu „Nauka dla Gospodarki” odbyła się V Konferencja OPTOELEKTRONIKA 2006. Jej formuła w tym roku uległa znacznej zmianie poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na komercjalizację prezentowanych ofert. ...