POLLASNET WORKSHOP 20062006-12-18

Stan technologii laserowy w państwach UE, potencjalne możliwości wybranych polskich firm oraz rola organizacji wspierających rozwój technologii laserowych były tematem międzynarodowego workshopu „Laser and Optical Technologies – Implementation in Industry and SME’s” zorganizowanego 11-12 grudnia 2006 w Warszawie przez Polską Sieć Technologii Laserowych POLLASNET koordynowan...


Konferencja inaugurująca 7 Program Ramowy w Polsce2006-11-20

Cele i zasady udziału w programie, a także rola instytucji zajmujących się ich dystrybucją były głównymi tematami dwudniowej Konferencji inaugurującej start 7 PR w Polsce. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, to największy na świecie program finansowania badań naukowych, jego budżet to 54 mld euro przeznaczone głównie dla europejskich naukowców. Kon...


Workshop POLLASNET-HULASNET2006-11-13

W dniach 9-11.11.2006 POLLASNET wspólnie z węgierskim odpowiednikiem HULASNET-em zorganizował spotkanie w Pecs (Węgry) poświecone zastosowaniom technologii laserowych w ochronie dóbr kultury. Równolegle odbywał się workshop EULLASNET LASCAN zorganizowany przez koordynatorów programu, Instytut Optoelektroniki WAT i PANNONLASER Centre. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby w tym 8 z Polski. Reprezentow...


8 Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście 20062006-07-04

8 Sympozjum Techniki Laserowej odbędzie się w Świnoujściu w dniach 25-29.09.2006 r., tradycyjnie sympozjium stanowić będzie forum wymiany informacji dotyczących najnowszych oraz najważniejszych osiągnięć w dziedzinie fizyki i techniki laserów w kraju.
W szczególności tematyka Sympozjum dotyczyć będzie zagadnień pobudzania ośrodków czynnych, generacji i stab...


OPTOELEKTRONIKA 20062006-06-24

Podobnie jak w latach poprzednich zoorganizowana została w tym roku kolejna, V Konferencja OPTOELEKTRONIKA 2006. Konferencja odbyła się 19-20 czerwca 2006 w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach salonu „Nauka dla Gospodarki” a jej formuła w tym roku uległa ...


OPTOELEKTRONIKA 20052005-06-23

Podczas Międzynarodowy Targów Poznańskich zorganizowana została już IV-ta Konferencja OPTOELEKTRONIKA 2005. Konferencja, w ramach salonu Nauka dla Gospodarki, odbyła się w czasie trwania największych w Polsce targów technologii dla przemysłu pod nową nazwą Innowacje - Technologie - Maszyny (ITM). Czas i miejsce (Poznań, 20-21 czerwca 2005) nie ...


SPIE Kongres 20052005-02-10

W dniach 28.08 – 2.09.2005 w Warszawie odbył się zorganizowany przez SPIE Międzynarodowy Kongres Optyki i Optoelektroniki składający się z 13-tu konferencji oraz wystawy .


OPTOELEKTRONIKA 20042005-02-08

W Poznaniu 14 i 15 czerwca 2004 w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach salonu „Nauka dla Gospodarki 2004” odbyła się „Konferencja OPTOELEKTRONIKA 2004 – oferta nauki polskiej dla przemysłu”. Miejscem konferencji był główny pawilon wystawienniczy MTP. Zaprezentowano ponad 60 prac będących ofertami dla przemysłu, wiele z nich to prace zakończone,...


Photonics Europe 20042005-02-06

W dniach 27-29 kwietnia 2004 w Strasbourgu konferencji Photonics Europe towarzyszyła wystawa.
EULASNET zarezerwował stoisko na którym Pollasnet prezentował plansze pięciu polskich instytucji naukowo-badawczych. Na stoisku prezentowano również materiały partnerów z Austrii, Portugalii, Rumuni, Serbii i Czarnogóry.