Klub Laserowy jest zrzeszeniem dobrowolnym, skupiającym specjalistów z dziedziny optoelektroniki, w szczególności zajmujących się techniką laserową.

Klub powstał w 1999 roku skupiając w swym gronie pracowników naukowych uczelni warszawskich oraz przedstawicieli firm laserowych.

Podstawową działalnością Klubu jest organizowanie regularnych spotkań na których omawiane są ciekawe, współczesne problemy fizyki i technologii laserowej, a także kierunki i uwarunkowania rozwoju optoelektroniki. Temat spotkania przedstawiany jest w formie prezentacji multimedialnej, której towarzyszy nieskrępowana dyskusja w trakcie kolacji.

Klub współpracuje z PKOpto oraz zajmuje się propagowaniem problematyki laserowej w środowiskach decydujących o priorytetowych kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Klub prowadzi również działalność informacyjną wśród młodych pracowników naukowych.

Więcej o Klubie...