Prezes
Ryszard Piramidowicz
tel. 22 625 73 95
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW


Wiceprezes
Jan Jabczyński
tel. 22 683 96 17
Instytut Optoelektroniki WAT


Sekretarz
Roman Ostrowski
tel. 22 683 94 54
Instytut Optoelektroniki WAT


Skarbnik
Piotr Witoński
tel. 22 234 79 49
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW