Koncentracja wiedzy i know-how z zakresu technologii laserowych i optycznych w następujących dziedzinach:

1. Budowa systemów oraz podzespołów laserowych i optycznych dla nowych produktów, procesów i usług ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb rynkowych,

2. Badania i opracowanie technologii obróbki materiałów,

3. Monitoring i kontrola,

4. Informatyka i komunikacja

5. Biotechnologia i medycyna,

6. Edukacja, warsztaty i bezpieczeństwo użytkowania laserów.

Integracja krajowego środowiska naukowego, inspirowanie nowych form działania i wytyczanie nowych aplikacyjnych kierunków badań: