Wybierz rodzaj działalności:
Wybierz dziedzinę:
Wpisz wyraz lub frazę:

Lp. Nazwa/Opis firmy
1. Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej
Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej jest pozawydziałową jednostką Politechni...
2. Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN
Centrum jest jednostką wspólną Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii ...
3. Centrum Materiałów Fotoaktywnych
Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie fotoniki, koncentrując ...
4. Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
CTL jest czołowym producentem laserów i systemów laserowych w Polsce. Oferuje la...
5. Electric System & Laser Technology
Firma zajmuje się opracowywaniem i produkcją układów elektronicznych i optycznyc...
6. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ICHTJ odgrywa wiodącą rolę w kraju w zakresie rozwoju technik i technologii radi...
7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w następujących dzi...
8. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struk...
9. Instytut Obróbki Skrawaniem
Instytut Obróbki Skrawaniem jest jednostką badawczo-rozwojową specjalizującą się...
10. Instytut Optoelektroniki WAT
Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest największym polskim...
11. Instytut Optyki Stosowanej
Instytut jest państwową jednostką badawczo-rozwojową o wieloletnim doświadczeniu...
12. Instytut Technologii Elektronowej
ITE spełnia wymagania normy PN-EN ISO 90001:2001w zakresie: - prowadzenia bada...
13. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
ITME od 30 lat jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badawczym materiałów dla mikro- ...
14. Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadze...
15. KOLT S.A.
Firma KOLT S.A. przewodzi grupie Spółek ściśle ze sobą współpracujących i wzajem...
16. LASER SECURA Sp. z o.o.
Firma Laser Secura Sp. z o.o. została założona w 1998 roku w celu rozwoju, produ...
17. LASER-TECH
Przedmiotem działalności firmy jest produkcja jonowych laserów Ar, Kr i Ar-Kr du...
18. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działani...
19. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Zakład Mat...
Zespół technologii laserowej (Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Zakład Mate...
20. Politechnika Warszawska, IIPiB, Zakład Technologii Wyrobów Precyzyjnyc...
Zakład Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych jest częścią Instytutu...
21. SEMICON Sp. z o.o.
Firma Semicon Sp. z o.o. istnieje od 1987r. W dziedzinie technologii laserowej o...
22. SOLARIS LASER S.A.
SOLARIS LASER S.A. jest producentem przemysłowych systemów laserowych, specja...
23. SOLARIS OPTICS S.A.
Firma działa od 1990 roku produkując komponenty optyczne , podzespoły i zespoły ...
24. TopGaN Sp. z o. o.
Firma TopGaN produkuje półprzewodnikowe diody laserowe emitujące światło o długo...
25. Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) jest instytucją o charakterze jednostki badawcz...

Odnaleziono 25 (z 25 ogólnie) rekordów pasujących do zadanych kryteriów.


Szukaj ponownie...